Training

Independent Business Group (IBG) arranges training in Sweden on drone services in the lower airspace. The training provides knowledge about the opportunities drones create in the region by offering an efficient and environmentally friendly logistics system.
Since IBG is offering this training in Sweden, the following text is in Swedish.

Det undre luftrummet – kommunens nästa planområde

Independent Business Group välkomnar er till en utbildning i det undre luftrummet för anställda inom kommunala verksamheter.

Introduktionsföreläsning

En introduktion till drönartjänster i det undre luftrummet som del av framtidens multimodala logistiksystem i det transporteffektiva samhället. En inblick i och förståelse för hur drönartransporter kan både spara och generera i intäkter för kommuner och regioner.

  • Tid: Två timmar
  • Plats: IBG erbjuder högklassig utbildningslokal i Norrköping alternativt genomför utbildningen på plats hos er. Även digitalt.
  • Utbildningsdatum: 18-19 november, 9-10 december, 20-21 januari, 27-28 januari även enligt överenskommelse.

Dag 1 & 2 Grundutbildning

För dig som har din arbetsplats inom kommunal och regional samhällsbyggnad samt är eller tänker sig en roll som ansvarig för frågor som rör planering av drönartransporter. Denna tvådagarsutbildning ger dig en grundläggande förståelse för de arbetsuppgifter som du och dina kollegor måste hantera som t.ex. hur vi gör det omedelbara luftrummet ovanför staden och landsbygden säkert samt planering av luftrum. Vi går igenom alla delar i en komplett infrastruktur som behöver utvärderas, planeras och upphandlas. Vi tittar även på olika frågor som rör klimat, utsläpp, eventuellt buller och visuell förorening.

Plats: IBG erbjuder högklassig utbildningslokal i Norrköping alternativt genomför utbildningen på plats hos er. Även digitalt.

Start: Hösten 2021
Kursen sker under 2 heldagar (kan delas upp.)

Utbildningsdatum: 18-19 november, 9-10 december, 20-21 januari, 27-28 januari

Fördjupning gruppövning

Är ni en samhällsbyggnadsavdelning alternativt en mix av kompetenser från samhällsbyggnad och näringsliv som vill ge er på en två dagars gruppövning där ni arbetar med planering av infrastrukturen för en typ av framtida drönartransporter som ni själva väljer. Vi diskuterar även cyber security, säkra
transporter och digitalisering. Övningen börjar med ett teoripass kring införandeprocessen och de instanser som blir involverade. Det övergår i en genomgång av de frågeställningar som berör de riskbedömningar som görs när man planerar luftrum. Målet är att ha ett skissat förslag på ett planerat luftrum för en specifik typ av drönartransport.

Plats: IBG erbjuder högklassig utbildningslokal i Norrköping alternativt genomför utbildningen på plats hos er. Även digitalt.

Start: Våren 2022
Kursen sker under 2 heldagar (kan delas upp.)

Utbildningsdatum: Enligt överenskommelse.